Afmelden

Met onderstaand formulier kun je tot uiterlijk één dag tevoren afmelden voor een training of activiteit. Deze mail komt terecht bij coördinator Max Hoeke.
Afmelden voor een training of activiteit op de dag zelf (zo vroeg mogelijk!) via (06) 145 98 393.

Afmelden